Květná neděle

Květná neděle, lat. Palmare, Dominica in Palmis, poslední neděle čtyřiceti denního půstu, otevírá Velikonoce ve znamení zelené ratolesti. Vypovídají o tom také její lidové názvy – Květnice, Květnice, Beránkova neděle, Palmová neděle, odvozené z pojmenování nových pučících prutů.

Vedle vrstvy lidových obyčejů, které charakterizují vztahy zelené ratolesti, jarního novoroční, Květné neděle, velikonoční pomlázky a letnicových obřadů mládeže, má svoji dlouhou historii katolický obřad svěcení ratolestí o Květné neděli spojený s procesím nebo průvodem kolem kostela. Koná se na památku Kristova vjez do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou.

Biblický velikonoční námět je v našich jarních koledách ojedinělý, běžnější je prosté připojení křesťanských textů k lidové koledě.

Kulturní tradice Květné neděle nejsou jen starosvětskými vzpomínkami, ale v mnoha rodinách píší svoje dějiny v našich časech. Svěcené kočičky zdobí příbytky i hroby nejbližších, abychom s nimi o Velikonocích pociťovali spojení, vzájemnou sounáležitost.

První sváteční neděle ve znamení vstupu, den optimistický, otevřená cesta – Květná neděle.

Sdílejte svým přátelům:

velikonoce