Jak se slaví černohorské Velikonoce? V kostele, s rodinou a dobrým jídlem

Velikonoční svátky v Černé Hoře mají mnoho tradic společných s ostatními balkánskými zeměmi.

Proč se velikonoční vajíčka barví především na červeno?

Čemu žehnají místní kněží?

Jak vypadá velikonoční snídaně?

To vše a ještě mnohem více se o tom, jak se slaví Velikonoce v Černé Hoře, se dozvíte v našem článku.

Historie Velikonoc v Černé Hoře

Stejně jako příroda je i historie Černé Hory velmi pestrá, charakteristická je především neustálá snaha o svobodu. V 11. století se Černá Hora stala jedním z prvních nezávislých států na Balkáně. Dostalo jméno Zeta, což ve staroslovanských jazycích znamenalo ženci.

Dějiny Černé Hory mají mnoho společného s dějinami Srbska a především srbská pravoslavná církev měla a má na černohorskou kulturu, a tedy i slavení Velikonoc velký vliv.


Černohorské velikonoční tradice, zvyky a symboly

Černohorské Velikonoce, stejně jako Velikonoce v jiných  zemích, jsou svátky plné zvyků, rituálů, barev a chutných svátečních specialit. Velikonoce v Černé hoře mají mnohé tradice společné především se srbskými Velikonocemi, například ťukání vajíček.

Velikonoční vajíčka

V pravoslavné katolické církvi se velikonoční vajíčka barví na červeno. Barva představuje Kristovu krev prolitou na kříži a tvrdá skořápka vajíčka symbolizuje zapečetěný Kristův hrob, rozbití skořápky následně symbolizuje jeho zmrtvýchvstání.

Mezi vyznavači východního křesťanstvím, tedy i v Černé Hoře, se traduje legenda, že Marie Magdaléna přinášela k Ježíšovu hrobu vařená vejce, aby se o ně podělila s ostatními ženami, a vejce v jejím košíku zázračně zčervenala, když spatřila vzkříšeného Krista. 

Ačkoli se tradičně používají barvená nebo malovaná slepičí vejce, v současné době se hlavně v rodinách s dětmi často objevují i čokoládová vejce nebo plastová vejce naplněná sladkostmi. Ta následně děti nacházejí na zahradě, kde pro ně přichystaly košík naplněný slámou, který připomíná ptačí hnízdo.

Červená velikonoční vajíčka.
zdroj: mdrealty.ru

Velký půst na Velký pátek

Velký pátek je v Černé Hoře dnem přísného půstu. Podle církve je zakázáno jakékoliv jídlo až do ranní bohoslužby na Bílou sobotu, kdy smutek z Ježíšovy smrti ustupuje radostnému očekávání Kristova vzkříšení. Mnoho Černohorců bere půst velmi vážně.

Žehnání velikonočních vajíček

Žehnání vajec v místních kostelech probíhá pouze na Velký pátek. Věřící obvykle vajíčka dávají do košíku a po velikonoční vigilii si domů odnesou jen jedno své vejce, které se nazývá čuvar neboli ochránce domu a rodiny, ostatní vajíčka si lidé vzájemně rozdávají. V některých oblastech se kromě vajíček do kostela k požehnání nosí i další potraviny určené pro snídani či oběd na velikonoční neděli.

Velikonoční koše v kostele.
zdroj: charlotteriggle.com

Křtění na Bílou sobotu

Na Bílou sobotu se ráno slouží mše, následně je často dodržován starobylý zvyk křtít konvertity, aby mohli následně o Velikonocích přijmout svaté přijímání, a začít tak svůj křesťanský život. V přímořských místech se kněz, konvertita a všichni, kdo se chtějí zúčastnit, vydávají na nejbližší pláž, kde se koná žehnání mořské vody a křest. Tak to bývalo v raných křesťanských dobách.

Co se dělá na Bílou sobotu v Řecku? Poznejte, jak se slaví řecké Velikonoce.

Jaké jsou černohorské Velikonoce?

První jídlo, které by se mělo konzumovat o velikonoční neděli, je velikonoční vajíčko. Právě proto tak ještě před snídaní probíhají v mnoha rodinách souboje vajíček spočívající ve vzájemném ťukání vajíček o sebe. Prohraná vajíčka, neboli ta, jejichž skořápka praskne, se následně snědí.

Dalšími součástmi černohorské velikonoční snídaně jsou šunka, sýr, pečivo s domácí marmeládou a sladké velikonoční moučníky.

K obědu se následně podává nejen jehněčí maso, ale také vepřové, často jako tradiční ispod sača, vepřové maso a zelenina dušené v společně hrnci.

Typický černohorský velikonoční pokrm.
zdroj: coolinarika.com

Jaká místa v Černé Hoře o Velikonocích navštívit?

Velikonoční svátky jsou velmi vhodnou dobou pro návštěvu Černé Hory, můžete si během nich vychutnat jak její hory, tak moře. Kde můžete Velikonoce v Černé Hoře strávit?

  • Budva – jedna z nejnavštěvovanějších destinací Černé Hory, zdejší riviéra nabízí krásné pláže, centrum města Stari Grad je historickou perlou země.
  • Kotor – město ležící na konci boky Kotorské je zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO, jeho centrum s úzkými uličkami je přehlídkou rozmanitých staveb románského, gotického, renesančního i barokního stylu. Jako stvořené pro objevování během velikonočních procházek.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X