Velikonoční neboli svatý týden: vše co potřebujete vědět

Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholem je velikonoční týden, který připomíná příběh zatčení a umučení Ježíše Krista.

Jaký význam mají jednotlivé velikonoční dny a co je to tzv. triduum?

Kdy byste měli vymést saze z komína a kdy a proč napéct Jidáše?

V tomto průvodci velikonočním týdnem najdete nejen všechny potřebné informace o tomto období, ale i tabulku s daty Velikonoc na příští roky.

Týden úklidu i půstu

Svatý týden začíná Květnou nedělí a graduje takzvaným triduem neboli třídenním. Velikonoční triduum představuje nejvýznamnější dny Velikonoc a zároveň nejvýznamnější křesťanské svátky.

Jedná se o období trvající od večera Zeleného čtvrtku do večera Božího hodu velikonočního (neděle), kdy byl Ježíš Kristus zatčen a umučen, pohřben a poté vzkříšen.

Velikonoční týden je období mnoha zvyků a tradic. Jsou to dny očisty skutečné i symbolické a také dny střídmosti-půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.

Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.

Svatý týden trvá od Květné neděle do Bílé soboty, Boží hod velikonoční (neděle) a Velikonoční pondělí jsou jeho dovětkem.

Barvy velikonočního týdne

Je známo, že se v názvech dnů Svatého týdne nachází hned několik barev. Tou první je modrá, poté šedivá či žlutá, zelená a bílá.

Proč jsou zrovna barvy spojené s těmito dny? Jejich určení není úplně jasné a někdy se dokonce jedná pouze o historickou záměnu slov.

Například na Modré pondělí se v kostelích vyvěšuje modrá látka, kde a proč se ale tato tradice a barva vzaly, není jasné. Úterý se určuje jako šedivé, ale někde se mu říká i žluté.

Klíčení rostlin na Velikonoce s příchodem jara.

Zelený čtvrtek vděčí za svůj název chybnému použití původního názvu v němčině a Bílá sobota nejspíš získala svůj název díky bílým hábitům těch, kteří se nechali tuto noc pokřtít.

Pojďme se však podívat na jednotlivé dny podrobněji.


Názvy dní a jejich zvyky

Každý ze dnů velikonočního týdne má svůj název a také význam. Některé dny jsou méně významné, jiné v sobě skrývají důležité historické události a symboliku.

Co se odehrálo v těchto dnech a jaké tradice a zvyky se dodržovaly v minulosti a jaké se dodržují dnes?

Květná neděle

Květná neděle má hned několik různých názvů, říkalo se jí také Květnice nebo Beránkova či Palmová neděle.

Název je připomínkou příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, který byl uvítán palmovými ratolestmi.

Proto se v tento den v kostelích světí ratolesti, nikoliv však v palmové, ale v našich končinách se jedná hlavně o kočičky nebo například větvičky břízy či  vrby.

Mezi tradiční zvyky Květné neděle patří nošení nového oblečení a zákaz pečení. Podle pověr by se pak zapekly i květy na stromech a nebyla by žádná úroda.

Přečtěte si vše o Květné neděli na jednom místě. Kdy bude a jaké zvyky doprovází.

Modré pondělí

Modré pondělí nemá z historického hlediska žádný velký význam. V tento den se v kostelích pouze vyvěšuje modrá látka, jinak se neodehrávají žádné obřady.

Tradice velí v tento den nechodit do práce, i když se něco takového už dnes nedodržuje.

Hospodyně by měly zahájit velký úklid.

Přečtěte si vše o Modrém pondělí na jednom místě. Křesťanské zvyky a tradice.

Šedivé úterý

Šedivému úterý se také někdy říká Žluté úterý, což jsou dosti odlišné barvy. Šedivá barva je nejspíš  připomínkou zvyku, který by se měl v tento den dodržovat.

Jedná se o vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domě. V kostelích je o Šedivé úterý klid, nedějí se žádné speciální obřady.

Velikonoční týden je symbolem úklidu.

Co a kdy je na Velikonoce Šedivé úterý? Zvyky a tradice na jednom místě.

Škaredá středa

O Škaredé středě došlo v souvislosti s Ježíšem Kristem k velkému zvratu. V ten den byl totiž zrazen jedním ze svých učedníků – Jidášem.

Jidáš Ježíše udal za 30 stříbrných a podle pověstí se v ten den na Ježíše mračil a škaredil, odtud pochází i název tohoto dne.

Z toho důvodu byste se neměli o Škaredé středě mračit ani vy, jinak vám to podle pověr zůstane.

Mezi hlavní zvyky patří vymetání sazí z komína a pečení Jidášů, sladkého pečiva, které se snídá na Zelený čtvrtek.

Vše o Škaredé středě na jednom místě! Jaké zvyky a tradice jí doprovází?

Zelený čtvrtek

I když vznikl název tohoto dne záměnou německých slov grein (pláč) a grün (zelený), všechno zelené je na Zelený čtvrtek vítáno.

Připravují se zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylinek (kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše.

Zelený čtvrtek má však hlavní význam z křesťanského hlediska, v tento den totiž proběhla Ježíšova Poslední večeře, po níž byl zatčen. O Zeleném čtvrtku zároveň začíná velikonoční triduum.

Co a kdy je na Velikonoce Zelený čtvrtek? Přečtěte si vše o historii, zvycích a tradicích.

Velký pátek

Velký pátek je dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován a poté pohřben.

Zhruba ve tři hodiny odpoledne, kdy mělo k této události dojít, se v kostelích konají mše směřované k ukřižovanému Ježíši.

Podle pověstí se na Velký pátek otevírají dějí zázraky a otevírají poklady. To se prý projevuje různými puklinami ve skalách či v zemi, odkud vychází světlo.

Zároveň by se nemělo pracovat se zemí – rýt nebo okopávat a také se nesmí půjčovat žádné věci, aby nebyly v tento magický den očarovány.

Přečtěte si vše o Velkém pátku na jednom místě. Historie, význam, zvyky a tradice.

Bílá sobota

Bílá sobota byla druhým dnem, kdy ležel Ježíš v hrobě. Celý den se tak v náboženském duchu nese ve smutku a tichm rozjímání.

V tento den se nekonají žádné bohoslužby, po západu slunce už však začíná Velikonoční vigilie neboli Velká noc. O této noci vstal Ježíš Kristus z mrtvých.

Co se týče světských zvyků, o Bílé sobotě jich bylo hodně. Bylo zvykem, že se vymetal hmyz z domu za zvuku kostelních zvonů nebo že se před kostelem pálily ohně, do nichž lidé nosili polínka ze svých domovů. Lidé také třásli s ovocnými stromy, aby byla dobrá úroda.

Jaké zvyky a tradice doprovází Bílou sobotu? Přečtěte si vše o historii, tradicích a zvycích v tomto dni.

Boží hod velikonoční

Na Boží hod velikonoční se slaví Zmrtvýchvstání Páně. V kostelích se slouží oslavné mše a všechno má slavnostní atmosféru. Po půstu se může opět začít jíst maso, a tak se na Boží hod jedly k obědu bohaté masové pokrmy.

Velikonoční dobroty se nosí do kostela k posvěcení, v některých krajích se dříve části svěceného jídla odnášely na pole, aby byla dobrá úroda.

Na Boží hod je rovněž zvykem péct beránky a mazance, chlapci zase pletou pomlázky na Velikonoční pondělí.

Co a kdy je Boží hod velikonoční? Historie, tradice, zvyky a pověry na jednom místě.

Velikonoční pondělí

I když v minulosti měly význam hlavně dny Svatého velikonočního týdne, dnes se slaví především Velikonoční pondělí. V tento den vrcholí oslavy Zmrtvýchvstání Páně, zároveň se provádějí tradiční křesťanské zvyky při pondělním hodování.

Velikonočnímu pondělí se někdy říká také pondělí Červené. V tento den chodí chlapci a muži koledovat s pomlázkami k děvčatům, aby si mrskáním vykoledovali vajíčko.

U té příležitosti se odříkávají a zpívají různé velikonoční koledy. Ke snídani se jí mazance a velikonoční beránci, oblíbená je také velikonoční nádivka.  

V různých krajích se některé zvyky v minulosti lišily, například někde chodila v úterý koledovat děvčata, jindy je chlapci polévali vodou a dnes platí, že pokud přijdou chlapci koledovat po dvanácté hodině dopolední, dívky je mohou rovněž polít.

Dívka držící košík velikonočních vajíček.

Vše o Velikonočním pondělí na jednom místě. Tradice a zvyky, co dělat a co si uvařit.

Přehled termínů do roku 2025

Štěstí přeje připraveným, a tak není od věci znát termíny Velikonoc do dalších let.

Vzhledem k tomu, že se stal svátek i z Velkého pátku, tak si můžete na prodloužený velikonoční víkend naplánovat například nějakou pěknou jarní dovolenou.

V následující tabulce najdete termíny Svatého týdne a Velikonočního pondělí až do roku 2025.

RokSvatý týdenBoží hod velikonočníVelikonoční pondělí
202210.4.- 16.4. 202217.4.202218.4. 2022
20232.4.-8.4. 20239.4.202310.4. 2023
202424.3.-30.3. 202431.3.20241.4. 2024
202513.4.-19.4. 202520.4.202521.4. 2025
202629.3.- 4.4. 20265.4.20266.4.2026
202721.3. – 27.3. 202728.3.202729.3.2027
20289.4. – 15.4. 202816.4.202817.4.2028
202925.3. – 31.3. 20291.4.20292.4.2029
203014.4. – 20.4. 203021.4.203022.4.2030

Jaké počasí bude na Velikonoce? Máme kompletní předpovědi i informace o počasí, které vládlo za posledních 10 let!

X