Proč se slaví masopust? Lidové zvyky, tradice a spousta inspirace

Spousta z nás má tyto oslavy spojené s pestrobarevnými maskami, hlasitým průvodem a plesem.

Málo z nás však tuší, proč se vlastně slaví, jakými tradicemi a zvyky je doprovázen a jaké pokrmy se připravují.

Kdy se masopust slaví a vše spojené najdete v našem článku. Navíc vám poradíme s výrobou masopustních masek a recepty na masopustní jídla.

Co je vlastně masopust?

V dnešní době má pojem masopust řadu významů. Většina lidí si masopust pojí se slavnostním období mezi Vánocemi a začátkem půstu. Toto období trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy. Někteří lidé si masopust představují jako třídenní svátek, který se slaví pouze masopustní neděli, pondělí a úterý.

Už ze samotného pojmu „masopust“ lze odvodit slovní spojení „pustit maso“ nebo také „opustit maso“. V tomto případě se jedná o doslovný překlad z románského výrazu, což nám dokazuje název carnevale z Itálie, jenž vznikl ze slova carne – maso a levare – odložit. Tento výraz se pak dostal do češtiny jednak jako slovo masopust a také jako karneval.

Dnes se můžeme setkávat s různými názvy, které se pojí vždy s konkrétním místem nebo okolím. Když masopustní doba končí, nastává název končiny, fašank, vostatky, ostatky, voračky, šibřinky nebo karneval. V severovýchodních Čechách oslavy probíhaly pouze poslední den před Popeleční středou, a zde je proto výraz masopustní úterý nebo masopustní úterek. (Wikipedia.org)

Průvod masopustních masek v zasněžené vesnici.
Zdroj: kudyznudy.cz

Proč se slaví masopust?

Masopustní oslavy pochází z tradic římského náboženství. Už ve starověku se začátek nového roku začal totiž řídit podle vegetačního cyklu přírody a shodoval se s březnovým příchodem jara, jenž si lidé asociovali všelijakými božstvy plodnosti. Jedním z takových bohů byl patron vinné révy a hodování Bakchus. Právě podle něj jsou zmiňované oslavy známé jako římské bakchanálie. (radimejak.cz)

Podobně jako bakchanálie probíhaly i saturnálie, které oslavovaly boha zemědělství a sklizně Saturna. Nebo luperkálie – svátky pastevectví, plodnosti a rituální očisty. Společné bujaré veselí s příchodem nového vegetačního roku se zapsalo jako oslavy předjaří do civilního řádu. Oslavy předjaří se později proměnily v masopustní zábavu.

Masopustní průvod s maskami a jiné zvyky mají svůj původ v předkřesťanských slovanských obřadech a oslavách konce zimy. Proto se dnes již tradiční zvyky podobají ruskému svátku, který je nazýván jako maslenica. V Čechách a na Moravě mají masopustní reje tradici už od 13. století, což víme díky doloženým písemným záznamům. V těchto záznamech se také dočteme, že se různí mravokárci pokoušeli tuto lidovou zábavu potlačovat, což se jim ale nikdy nepodařilo. Účastnili se jí totiž všichni lidé, od nejchudších až po bohaté tehdejší panovníky.

Před začátkem 1. světové války se v Čechách, na Moravě i ve Slezsku konaly různé masopustní obchůzky s maškarami, což pokračovalo i následujících mnoho let. V některých lokalitách však později tato tradice úplně zanikla. V současné době se oslavy masopustu hojně slaví hlavně na vesnicích, ale i ve městech. (Wikipedia.org)

Vesnický masopustský rej.
Zdroj: atlasceska.cz

Kdy začíná masopust?

Masopust se každým rokem slaví v jiné období. Není však nic složitého si období oslav odvodit sami. Hlavní je znát termín Velikonoc, což je stejně jako masopust pohyblivý svátek. Velikonoce se mají slavit první neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po dnu rovnodennosti, tedy po 21. březnu. Bude-li však úplněk v neděli, Velikonoce se slaví až další neděli. (radimejak.cz)

Masopust v roce 2022

Kdy se tedy slaví masopust v roce 2022?

Nejprve si stanovíme, kdy je termín Velikonoc, což hraje důležitou roli ve výpočtu období masopustu. Velikonoční neděle v roce 2022 vychází po prvním jarním úplňku (po 21. březnu) na 17. dubna, Velký pátek 15. dubna 2022, a 18. dubna následuje Velikonoční pondělí.

Začátek masopustu je jako každým rokem od svátku Tří králů, tedy od 6. ledna. Popeleční středa vyhází na 2. března 2022. Masopustní pondělí tedy připadá na 28. února 2022 a masopustní úterý vychází na 1. března 2022.

Velký pátek 202215. dubna
Velikonoční neděle (Boží hod) 202217. dubna
Velikonoční pondělí 202218. dubna
Začátek masopustního období 20226. ledna
Masopustní pondělí 202228. února
Masopustní úterý 20221. března
Masopustní středa (Popeleční středa) 20222. března
Masopustní průvod v maskách.
Zdroj: metro.cz

Kdy se slaví masopust? Výpočet a charakteristika jednotlivých dnů masopustního období.

Zvyky a tradice na masopust

Masopust představuje už od pradávna období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Lidé se měli v této době najíst i napít dosyta. Proto byl masopust vždy spojený s různými oslavami, zabijačkami, tanečními zábavami ale i svatbami. Po masopustu totiž následoval 40 dnů dlouhý půst před Velikonocemi, při kterém se lidé zříkali jídla a dalších věci, které pro ně byly postradatelné a zbytečné.

Masopust doprovází několik českých tradic, které se konají poslední tři dny masopustního období – neděle, pondělí a úterý. Některé se týkají i těsného období před těmito posledními masopustními dny. (Wikipedia.org)

Tučný čtvrtek

Přípravy na masopustní oslavy začínají tradičně už ve čtvrtek před masopustní nedělí. V tento den se má nachystat vše, co bude následující dny potřeba, jako třeba zabijačky. Jelikož podle pověr měli lidé v tento den nejvíce jíst a pít, aby byly po následující rok plní síly, říká se mu tučný čtvrtek. Klasický pokrm v tento den je vepřo-knedlo-zelo.

Masopustní neděle

Masopustní neděle byla počátkem hlavních oslav, a tak se nesla ve znamení zábavy, hodování, tance a celkového veselí. Někdy se jí tedy podle zábavy přezdívalo neděle taneční. Oblíbenými byly především jalové hody, a ty pořádaly ženy, které si zaplatily muzikanty i prostory hospody, aby zde uspořádaly zábavu samy pro sebe.

Masopustní pondělí

I na masopustní pondělí se tancovalo, ale na rozdíl od neděle, v pondělí mezi oblíbené zvyky patřily mužovské bály. Ty byly určené pouze pro ženaté a vdané, takže svobodní lidé neměli přístup. Na těchto bálech se při tanci vyskakovalo co nejvýše, jelikož lidé věřili, že, jak vysoko selka vyskočí, tak vysoké bude v následujícím roce obilí.

Masopustní úterý

Vrcholem oslav, hodování a veselí, bylo masopustní úterý. V tento den se vsí nebo městem vydal tradiční průvod maškar, při kterém lidé v maskách obcházeli stavení a nesměli vynechat ani jeden dům. U každého stavení se zastavilo, zazpívalo, hrálo a tancovalo. Majitelé stavení maškary pohostili a všichni pak popíjeli a ochutnávali, co hrdlo ráčí.

Loučení s masopustem v některých oblastech znázorňoval průvod s marámi. Na nich byl masopust uložen v podobě figuríny, živé postavy nebo třeba jako basa. Pak se konal soud, při kterém byl masopust před celou vesnicí odsouzen a veřejně popraven.

Masopustní zábavy většinou končily úderem půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář vyzval veselící se dav, aby se v klidu rozešel domů, protože zrovna nastala Popeleční středa, tedy čtyřicetidenní přísný půst. Lidé věřili, že pokud by s oslavami nepřestali ani po půlnoci, zjeví se mezi nimi ďábel, nejčastěji cizinec v zeleném kabátu. V některých lokalitách se masopust o půlnoci ukončil pochováním basy, což značilo to, že během postního období si hudebníci na své nástroje nezahrají a ukončí se tak veselice. Druhý den ráno se ještě k snídani dojídaly mastné rohlíky s mlékem nebo kávou, oběd byl však přísně postní.

Popeleční středa

Při tomto masopustním dni lidé chodili do kostela pro popelec. Popelec je označení pro kříž, který kněz na čelo uděluje věřícím posvěceným popelem. V tento den také začalo postní období na 40 dnů a tím utichlo veškeré veselí a hodování. V několika málo lokalitách lidé dodržovali tzv. „pytlový čtvrtek“, při kterém dojídali poslední zbytky hodů z předešlých dnů a vše se tzv. „zpytlovalo“.

Masopustské hodování a pití.
Zdroj: prozeny.blesk.cz

Masopustní průvod

Maškary v masopustním průvodu měly za úkol obejít každé stavení a žertovat na účet majitele statku či domu. Při návštěvách každého stavení se zpívalo, hrálo, tancovalo a hodovalo. Mladí muži před každým stavením obíhali kolečko a nápadité maškary dostávaly výslužku, například příspěvek do kasičky.

Maškarám se rozdávaly koblihy, koláče, jablka, vejce, uzené maso, obilí a také kořalka. Maškary se teda dosyta najedli, pitím zahřáli a za výslužku se večer pilo v hospodě. Dodnes se v některých krajích dochovaly také humorné zvyky, které maškary praktikovaly. V některých případech převlečení lidé vtrhli do domů a honili mladé dívky nebo místní hospodyně. Ty se pak musely vykoupit. Mezi staveními milenců maškary vysypávaly cestičky z písku a na vrata byla malována srdce. (Wikipedia.org)

Průvod maškar v Českém Krumlově.
Zdroj: archiv.ckrumlov.info

Masky na masopust

Jak již bylo zmíněno na začátku, lidé si masopust spojují s maškarami, které se v průvodu vydávali vesnicemi a městy za účelem obveselení místního obyvatelstva. Dle tradic se masopustní průvod neobešel bez medvědáře, jenž si na řetězu vedl svého medvěda. Ten během obcházení stavení tančil s hospodyněmi, čímž jim jako symbol plodnosti zajistil dobrou úrodu.

Čím byla maska divočejší, pitvornější nebo extravagantnější, tím budila mezi lidmi větší pozornost. Oblíbenou se stala kobyla tvořená dvěma osobami, šašek zdobený barevnými papírky a se špičatou čepicí, kominík s žebříkem, bába s nůší, myslivec či hejtman. Tradiční součástí všech masopustů byly caperdy – střapaté masky s cepem. Mezi symboly plodnosti byly masky ženichů, nevěst, cikánky s kočárky. Mužskou plodnost znázorňovaly masky jako kůň, kohout či čáp. (Wikipedia.org)

Kobyla v masopustním průvodu.
Zdroj: sisa.blog.idnes.cz

Inspirace na tvoření s dětmi

Přinášíme vám inspiraci na tvoření masek třeba na masopust, u kterého zabavíte i vaše děti.

Liška

Budete potřebovat:

 • papíry – oranžový, bílý, černý, růžový
 • karton
 • elastickou gumu
 • nůžky
 • děrovačku
 • lepidlo nebo tavící pistoli

Díly na masku si vystřihněte ze šablony.

Postup:

Maska s motivem lišky.
Zdroj: flaxandtwine.com

Sova

Budete potřebovat:

 • papír – hnědý, šedý, černý
 • lepidlo
 • nůžky
 • děrovačka
 • elastická guma

Díly na masku si vystřihněte ze šablony.

Postup:

Maska s motivem sovy.
Zdroj: flaxandtwine.com

Recepty tradičních masopustních pokrmů

Aby byl tento článek o masopustu kompletní, je třeba do něj zahrnout také některé recepty na jídla na masopust. Vybrali jsme ty nejlepší a nejčastější pokrmy, které se na masopust připravují, tak je určitě vyzkoušejte!

Smažené koblížky

Ingredience

 • 500 g polohrubé mouky
 • 3 balení vanilkového cukru
 • špetka soli
 • kůra z 1ks citronu
 • 4-5 ks žloutku
 • 250 ml mléka
 • 50 g másla
 • 2-3 lžíce rumu
 • 42 g droždí (1 sáček sušeného)
 • zavařenina na plnění
 • olej na smažení
 • moučkový cukr na posyp

Postup

 • V míse smíchejte prosátou mouku se solí, cukrem, citronovou kůrou. Uprostřed vytvořte důlek, do kterého vlijete žloutky, vlažné mléko, rozpuštěné máslo a rum. Nakonec rozdrobíte droždí.
 • Řádně promíchejte a propracujte na hladké a vláčné těsto. Lehce poprašte moukou a nechte zakryté kynout na teplém místě, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
 • Vykynuté těsto rozválejte na pomoučněném vále do obdélníku o výšce 1,5 cm. Na půlku obdélníku dejte kopečky marmelády, poté ji přiklopte druhou polovinou těsta a pomocí vykrajovátka vykrajujte jednotlivé koblihy.
 • Do menšího kastrůlku nalijte olej, rozpalte a v něm pak vykrojené koblihy smažte z obou stran dozlatova. Osmažené koblihy nechte okapat na papírových ubrouscích, aby zmizel přebytečný tuk. Ještě vlažné koblihy posypejte moučkovým cukrem a podávejte.
Smažené koblížky s náplní na masopust.
Zdroj: simplyhomecooked.com

Domácí aspik

Ingredience

 • 8 ks vepřových nožiček
 • 10 kuliček pepře
 • 10 kuliček nového koření
 • 1 lžička tymiánu
 • 4 ks bobkového listu
 • 1 mrkev
 • bulva celeru
 • 1 ks petržele
 • cibule
 • 100 ml octa
 • sůl

Postup

 • Nejprve očistěte vepřové nožičky, zbavte je štětin a opláchněte ve studené vodě. Poté je vložte do hrnce, zalijte vodou a přidejte pepř, nové koření, tymián a bobkový list. Promíchejte a přiveďte k varu.
 • Vaře po dobu 2 hodin, dokud maso nezměkne tak, aby šlo snadno od kosti pomocí prstů.
 • Uvařené nožičky nechte vychladnout a pečlivě vykostěte. Poté maso i s kůží nakrájejte na větší kousky.
 • Vývar slijte přes síto do hrnce, abyste odstranili veškeré koření. Ve vývaru povařte pokrájenou kořenovou zeleninu kromě cibule po dobu asi 30 minut.
 • Při posledních 5 minutách přidejte cibuli nakrájenou najemno a přilijte ocet. Pak vmíchejte i maso.
 • Vše nalijte do pekáče nebo malé formy ve tvaru obdélníku a nechte ztuhnout v chladu.
Vepřový sulc s mrkví.
Zdroj: polishyourkitchen.com

Masopustní bůček

Ingredience

 • 1,5 kg vepřového bůčku
 • 2 ks červené rozkrájené cibule
 • 2 ks nakrájené mrkve na poloviny
 • 1/4 celeru nakrájeného na kusy
 • 1 palice česneku
 • 2 snítky tymiánu
 • sůl a mletý pepř

Postup

 • Nejprve předehřejte troubu na 220°C.
 • Na kůži masa a do sádla nařežte mřížku. Do ní pak vetřete sůl a pepř.
 • Maso vložte do pekáče, podlijte cca 100ml vody a vložte péct do trouby na 15 minut. Poté snižte teplotu na 140°C a pečte pomalu dalších 90 minut.
 • Do pekáče přidejte cibuli, nakrájenou zeleninu a tymián. Pečte dalších 60 minut.
 • Po upečení maso vyndejte na prkénko a z pekáče naběračkou odeberte tuk. Poté k zelenině přilijte 0,5 hrnku vody, přiveďte k varu a tím odvaříte všechny připečené části. Vařte asi ještě 15 minut a sceďte přes cedník.
 • Vznikne vám omáčka, kterou podávejte s nakrájeným masem a jakoukoliv přílohou.
Pečené vepřové maso s čerstvým tymiánem.
Zdroj: eatwell101.com

Masopust doprovází nespočet tradic a zvyků. V našem článku jste se dozvěděli kdy se slaví a proč vlastně. Historii těchto oslav jednotlivé tradiční masky, které maškary při průvodech nosí. Nakonec jsme vás a vaše děti inspirovali k výrobě masek a k přípravě některých tradičních pokrmů.

A jak masopust slavíte vy?

Comments

Write a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The email address will not be published and will not be stored in any database. Required fields are marked *.

X