Izraelské Velikonoce jsou pro každého nezapomenutelným zážitkem. Co vše se tu odehrává?

Kde jinde oslavit Velikonoce než v zemi, kde se to lidově řečeno „všechno stalo“.

Centrem všech oslav je zejména město Jeruzalém.

Jak křesťanské svátky ovlivňuje všudypřítomný judaismus?

Kde se konají nejpůsobivější oslavy?

Poznejte společně s námi, jak vypadají Velikonoce v Izraeli.

Historie Velikonoc v Izraeli

Pro tuto malou zemi ležící na východním pobřeží Středozemního moře se často používá označení Svatá země. Území Izraele je totiž považováno za kolébku hned tří velkých světových náboženství – judaismu, křesťanství a islámu.

I když dnešní obyvatelstvo tvoří převážně Židé, silnou tradici tu mají i křesťanské svátky, během kterých do země míří též velké množství turistů. Velikonoce v Izraeli jsou velmi silným a působivým zážitkem.

Jeruzalém má v křesťanské tradici nesmírný význam jako město, kde se odehrály klíčové události pašijového týdne, včetně ukřižování a zmrtvýchvstání. V průběhu staletí se Jeruzalém stal hlavním poutním cílem křesťanů po celém světě, zejména v období Velikonoc.

Na stejné období navíc připadá židovský svátek Pesach, který připomíná vyvedení izraelského lidu Mojžíšem z egyptského otroctví. Velikonoce a Pesach jsou tak jedinečným obdobím, kdy se obě víry setkávají, centrum oslav se nachází ve městě Jeruzalém.

Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Poznejte blíže, jak vypadaly jeho poslední dny a hodiny prostřednictvím našeho článku o Ježíšově vzkříšení.

Izraelské velikonoční tradice, zvyky a symboly

Pravoslavní a katoličtí křesťané si na území dnešního Izraele připomínají Ježíšovo ukřižování, pohřbení a vzkříšení údajně již od 4. století. Ústředním bodem těchto svátků jsou oslavy v Jeruzalémě, který je u této příležitosti bohatě vyzdoben.

Květná neděle

Na Květnou neděli mnoho křesťanských poutníků vystupuje na Olivovou horu, aby si tím připomněli Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Průvod obvykle směřuje z vrcholu dolů ke Chrámu Všech národů v Getsemanské zahradě, pokračuje ke kostelu svaté Anny a Lví bráně a následně po Via Dolorosa neboli Cestě bolesti.

Zelený čtvrtek

Tento den je jednak posledním dnem před Ježíšovým ukřižováním a jednak dnem jeho poslední večeře s dvanácti učedníky. Tato večeře se odehrála ve Večeřadle na hoře Sion, kam se o Zelený čtvrtek konají poutě.

Velký pátek

Ulice jeruzalémského Starého města jsou v tento den plné poutníků a věřících, kteří absolvují stejnou cestu jako Ježíš po Via Dolorosa. Na cestě se nachází čtrnáct zastavení a v jejich blízkosti je též mnoho kaplí a malých kostelíků. Jeruzalémská křížová cesta poté končí v Chrámu Božího hrobu.

Velikonoční procesí ve Via Dolorosa.
zdroj: mazadatours.com

Bílá sobota

V tento den se křesťané shromažďují u Chrámu Božího hrobu, aby byli svědky tak zvaného obřadu svatého ohně, který je jedinečnou a dlouholetou tradicí spojenou s Velikonocemi v Jeruzalémě. Svatý oheň se objeví, když jeruzalémský patriarcha vstoupí do malé stavby postavené nad Kristovým hrobem.

Vstoupí dovnitř, zavře dveře a při jeho modlitbě se zázračně zapálí dvě velké svíce. Když vychází z hrobky, zapaluje svými svícemi svíce poutníků, kteří zase zapalují svíce dalších poutníků. Jak tento rituál vypadá, můžete zhlédnout prostřednictvím následujícího videa.

zdroj: youtube.com

Velikonoční neděle

Vrcholem tohoto dne je velikonoční mše v kostele Božího hrobu, která začíná v neděli v 10 hodin dopoledne. Pro protestantské křesťany je důležitá též bohoslužba při východu slunce u Zahradního hrobu.

Podobně jako v jiných křesťanských komunitách se i v Izraeli dodržuje tradice zdobení a výměny velikonočních vajíček. Barevná a zdobená vajíčka symbolizují nový život a Ježíšovo vzkříšení.


Jaké jsou izraelské Velikonoce?

Velikonoce jsou významným obdobím pro poutě do Jeruzaléma. Křesťané z celého světa přicházejí navštívit svatá místa, jako je chrám Božího hrobu. Během Svatého týdne jsou po celé zemi v křesťanských komunitách běžná též procesí, která jsou rekonstrukcí Ježíšovy křížové cesty.

Velikonoční svátky v Izraeli se vyznačují jedinečnými a rozmanitými oslavami, které se liší od zvyků v jiných částech světa. Velikonoční oslavy, které se často shodují s židovským svátkem Pesach, a souvisí i se speciálním jídlem, které se v řadě rodin konzumuje.

Jelikož jsou zjednodušeně řečeno během Pesachu zakázány kynuté a kvašené potraviny a nápoje, je typickou potravinou tohoto období křehký nekvašený chléb zvaný maces.

Při slavnostní večeři se podává tak zvaný sederový talíř, který obsahuje šest symbolických potravin. Hořké byliny, například křen, které symbolizují utrpení a útlak židovského národa ve starém Egyptě.

Sladká pomazánka z ovoce a ořechů symbolizuje maltu, kterou židovští otroci stavěli egyptské sklady. Pečená jehněčí kost symbolizuje pesachovou oběť a vejce vařená natvrdo kontinuitu života.

Šest různých pokrmů na sederovém talíři.
zdroj: khnseattle.org

Co se jí v Izraeli na Velikonoce?

I Izraelci, kteří nejsou židovského vyznání, připravují během velikonočních svátků speciální pokrmy. Tradicí je zejména jehněčí maso, které symbolizuje obětního beránka Božího. Často se peče nebo griluje a podává se s různými kořeními a přílohami.

Z mletého jehněčího, případně hovězího masa, společně s bulgurem a kořením se tvarují kuličky či placičky, které se následně smaží a výsledkem je pokrm zvaný kibbeh.

Izraelské velikonoční pokrmy mohou být doplněny o humus, tahini a další speciální dipy a pomazánky, které jsou obecně typické pro blízkovýchodní kuchyni.

Maqluba, což v arabštině znamená „vzhůru nohama“, je pokrm připravovaný z masa, rýže a zeleniny. Jednotlivé ingredience se na sebe během přípravy vrství a při podávání se obrací na talíři vzhůru nohama. Maqluba je oblíbeným jídlem během velikonočních svátků především v arabských komunitách.

Během velikonočních oslav se podávají různé sladkosti, mezi které patří koláče a sušenky, často ochucené přísadami, jako jsou ořechy, med a koření.

Jiným slavným židovským svátkem je Chanuka. Seznamte se s tím, jak se slaví Chanuka a jak souvisí s Vánocemi?

Jaká místa v Izraeli o Velikonocích navštívit?

Oslavit Svatý týden ve Svaté zemi je pro mnoho křesťanů splněným snem. Každý rok se tak v tomto období míří tisíce lidí, aby se vydali po stopách Ježíše a jeho posledních okamžiků. Pokud se rozhodnete strávit Velikonoce v Izraeli, počítejte s tím, že na většině míst bude poměrně rušno.

  • Jeruzalém – chrám Božího hrobu v jeruzalémském Starém Městě je jedním z nejposvátnějších míst křesťanství. Během Velikonoc se kostel stává středem zájmu poutníků a návštěvníků, konají se zde zvláštní bohoslužby a obřady. Getsemanská zahrada, která se nachází na úpatí Olivové hory, je též spojována s biblickými událostmi Kristova utrpení. Olivová hora nabízí nádherný panoramatický výhled na Jeruzalém.
  • Nazaret – toto město má v srdcích křesťanů zvláštní místo. Právě zde oznámil archanděl Gabriel Marii, že porodí Ježíše. V Nazaretu se nachází řada kostelů, z nichž každý slaví Velikonoce svým vlastním stylem. Nejnavštěvovanější památkou je bezesporu bazilika Zvěstování.
  • Jaffa – v tomto starobylém městě ležícím jižně od Tel Avivu se po celý Svatý týden koná řada akcí. Jednou z památek, která stojí za návštěvu, je barokní kostel svatého Petra, který byl po svém zničení Turky znovupostavený na konci 19. století. Na stěnách kostela jsou malby znázorňující čtrnáct zastavení na křížové cestě. Toto starobylé město nabízí kombinaci historie, kultury a přímořského kouzla.
  • Betlém – město, které se dnes nachází na území Palestiny, je místem, kde se narodil Ježíš. O Velikonoční neděli se ve všech betlémských kostelech, včetně Chrámu narození Páně a kostela svaté Kateřiny, konají bohoslužby za východu slunce.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X